Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodinná farma čerpá z bohatých zkušeností našich předků

26. 6. 2009

 

Rodinná farma čerpá z bohatých zkušenosti našich předků.
         „Šumavská krajina je moc pěkná a i když je zde menší lidnatost a krajina má svou krásu, stále je možno něco doplňovat a zkrášlovat“.
 Citoval jsem slova majitele rodinné ekologické firmy– Farma Milná, s.r.o.
Tato firma, působící v oblasti Lipenska, se snaží hospodařit tak, aby veškeré zásahy, které provádí, byly co nejšetrnější k přírodě, hodlá stavět na zkušenostech našich předků, kteří brali ohled na přirozený koloběh v přírodě, čili hospodařit s kladným vztahem ke všem přirozeným hodnotám.
                Ve firmě vytváří chovaným hospodářským zvířatům podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a zajišťují jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci.
Kvalitní péčí o chovaná zvířata plní i ekologickou funkci, jelikož ekologické maso může výhodně zpeněžovat a získávat tak zpět do koloběhu výroby prostředky na další kvalitní péči.
                Firma se však vedle potřebné výroby hovězího masa zabývá dalšími možnostmi jak zvelebit a zkrášlit zdejší krajinu. Na základě projektu na obnovu a diverzifikaci krajiny hodlá postupně obnovit bývalé aleje, staré cesty, které spojovaly původní osady.
V letošním roce přistoupí k výsadbě původních druhů ovocných plodin, které jsou vhodné pro tato stanoviště. Jedná se především o staré krajové odrůdy jabloní, hrušní, třešní i švestek. Jakmile bude tato obnova provedena v oblasti Milné, hodlají totéž uskutečňovat na Malšínsku, kde má firma rovněž své pole působnosti. Zde mimochodem obnovili v uplynulém období dva rybníky v oblasti Větrné, u rybníka zvaný Ostrovní vysázeli podél hráze porost buků, čímž byl vytvořen charakteristický ráz rybníka a zlepšeno přírodní prostředí v krajině.
                Krajina na Malšínsku je velmi půvabná a vhodným působením a šetrnými zásahy by mohla její krása ještě více vyniknout. V určitých lokalitách se najdou překrásné květnaté louky, které poskytnou nádherný estetický požitek, zejména s výhledem na okolní krajinu. Jednu takovou louku, kterou obdělává Farma Milná, s.r.o. jsem zachytil v oblasti původní osady Bolechy / viz obr./. Takových luk není v dnešní době dostatek, zejména v oblasti intenzivního zemědělského hospodaření.
                Takováto louka poskytne ekologické firmě nejen dostatek kvalitního, výbornými dietetickými vlastnostmi oplývajícího sena s dostatkem minerálů a stopových prvků pro výživu zvířat, ale je především výrazným krajinotvorným prvkem, zajišťujícím ochranu před větrnou i vodní erozí a je zdrojem přírodní rozmanitosti rostlin, živočichů i mikroorganismů. V neposlední řadě má takováto louka nesporný estetický význam, stejně jako každá další zeleň v krajině, o jejíž znovuobnovení a zvelebení usiluje šumavská ekologická rodinná firma – Farma Milná, s.r.o.
 26.6.2009