Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výročí poštovního úřadu

20. 5. 2015

 

Výročí poštovního úřadu v Černé.
                V letošním roce si naše obec připomíná nejen 740 let své existence, ale i řadu dalších zajímavých výročí. Tak například poštovní úřad byl zřízen v roce 1868,což je 140 let, jeho úřední označení bylo „Černá na Šumavě“ a byl umístěn v pivovaru. Vůbec prvním zaměstnancem byl poštovní expeditor Josef Beer a to až do roku 1893. Po třiceti letech, v roce 1898 byl poštovní úřad z pivovaru přemístěn do naproti  ležící budovy čp.40, kde bylo ředitelství knížecích schwarzenberských tuhových závodů.
                Od roku 1918 bylo úřední označení „Černá na Šumavě – Schwarzbach im Böhmerwald“ a v období od 19 do 29 listopadu byla pošta ještě pod správou ředitelství pošt v hornorakouském Linci.
V názvu vedoucích funkcí poštovního úřadu docházelo postupně ke změnám, od poštovního expeditora, či expedientky, přes c.k. poštmistra, vrchního poštmistra až k vedoucímu pošty.
Po Josefu Beerovi byla od roku 1893 do roku 1904 poštovní expedientkou Eulalia Ruschek, dále do roku 1913 vedla poštovní úřad c.k.poštmistrová Aloisia Greipl a od roku 1913 to byl c.k.poštmistr a později vrchní poštmistr Karl Cirhan.
                V roce 1890 byl v Černé zřízen telegrafní a v r. 1927 telefonní úřad.
Doprava pošty, t. zv. Jízdy poslů se prováděla až do roku 1892 dvakrát denně do Krumlova a do Horní Plané. Pak až do r. 1916 jednou denně do Frymburku poštovním kočárem a do Dolní Vltavice, kde byla jízda poslů od r. 1923 prodloužena až do Německého Rychnova a jezdila se osobním autem.
                Stejně tak byla v r.1892 zavedena doprava pošty po dráze, kam se zásilky dosávaly nejen jízdami poslů, ale i pěšími posly.
Obvod poštovního úřadu v r. 1930 tvořily obce Černá, Plánička, Nová Ves, Jámy, Boksberg, Jestřábí, Valtrov, Slavkovice, Tuhové závody, Nová Hůrka a Olšovský dvůr. Poštovní zásilky se v roznášely v Černé do r. 1904 jednou denně a pak dvakrát denně, v Tuhových závodech, Hůrce, Nové Vsi a Olšovském dvoře jedenkrát denně a v ostatních místech obden.
                V roce 1904 byli zavedeni přespolní listonoši, do roku 1919 to byl jeden a potom dva. Z místních byl listonošem Josef Kalischko a z přespolních Franz Kalischko a Josef Gallistl.
                V r. 1930 bylo např. doručeno 2436 doporučených dopisů, 3228 balíků, vyplaceno 2046 šeků, podáno 528 telegramů.Telefonních účastníků bylo v té době pouze pět, ale bylo zprostředkováno 8819 telefonních hovorů.
                Nejrozšířenějšími novinami byly „Vesnický posel“, Jihočeské lidové noviny“ a „Řemeslník“ . vše v německém jazyce.
                Poštovní úřad v Černé byl v budově čp.40 umístěn i po válce a teprve kolem roku 1957 byl přemístěn do dnes neexistující budovy na jejímž místě stojí nové Nákupní středisko Baník/ bohužel nefungující/.Vedoucími poštmistry byli postupně pánové Vobr, Václavík a Študlar.
Z novodobější historie.
                V r. 1970 se začala stavět současná budova pošty, která byla uvedena do provozu před 35 léty. V r. 1979 se stal vedoucím pošty Jan Voldřich, současný starosta Černé v Pošumaví, který tuto funkci vykonával až do roku 1994. Kolem roku 1985 docházelo na poštu deset druhů novin a 50 druhů časopisů. Z novin byly nejrozšířenější Jihočeská pravda, Zemědělské noviny a Rudé právo, z časopisů pak Myslivost, Rybářství, Zahrádkář, Vlasta a Praktická žena.
                V naší obci bylo k 31.12.1985 přihlášeno 217 radiopřijímačů, 241 televizorů, měsíčně se podalo asi 450 tiketů Sportky, ale v sezóně mnohem více. Naši občané měli v té době uloženo 4 344 000 Kčs, což představovalo na jednoho občana včetně nemluvňat 5 430 Kčs.
V roce 1988 má pošta dva doručovatelské obvody:
První obvod Hůrku, Jestřábí, Bližnou a Dolní Vltavici zajišťuje poštovní doručovatelka Marie Frischová a druhý obvod, který tvoří Černou obec, Muckov a Pláničku zajišťuje Růžena Kasíková.
                V roce 1988 měla pošta určité problémy s tiskem, když především výpadky v dopravě způsobily, že určitý druh tisku pošta neobdržela. Projevovalo se to stížnostmi občanů, kteří dostali své předplacené sobotní noviny třeba až v úterý.
Pošta provádí jako novou službu výplatu šeků ze sporožira, což zatím není mezi občany příliš známo.          Celkové vklady k 31.12.1988 byly na naší poště 5 864 348 Kčs, což je v přepočtu na jednoho obyvatele přes 7 000 Kčs, je však nutno počítat, že své úspory zde mají i přespolní.
Zajímavý je i rozbor titulů tisku dodávaného do naš obce/prosím o prominutí za poněkud obsáhlejšírozbor/              Jedná se pouze o předplatitele.
 Předplatitelé měli objednáno: 74 ks Rudé právo; 14 ks Rudé právo se sobotní přílohou; 50 ks Zemědělské noviny; 5 ks Zemědělské noviny páteční; 12 ks Práce; 20 ks Mladá fronta; 1 ks Mladá fronta sobotní; 5 ks Lidová demokracie; 8 ks Svobodné slovo; 1 ks Svobodné slovo sobotní; 8 ks Československý sport; 86 ks Jihočeská pravda; 5 ks Jiskra a 1 ks Nová Svoboda.
Předplacené časopisy: 1 ks Sputnik; 3 ks Stadion; 3 ks 100+1ZZ; 4 ks Střelecká revue; 5 ks Svazarmovec; 12 ks Svět motorů; 2 ks Svět v obrazech; 2 ks Technický magazín; 3 ks Technický týdeník; 1 ks Tribuna; 5 ks Včelařství; 1 ks VTM; 34 ks Vlasta; 1 ks Výběr knih; 17 ks Zahrádkář; 2 ks Zápisník; 3 ks Amatér radiotechnik; 16 ks Dikobraz; 2 ks Domov; 1 ks Elán; 1 ks Elektrotechnik; 2 ks Elektronik; 5 ks Gramorevue; 2 ks Gól; 2 ks Hádanka a křížovka; 3 ks Zdraví; 1 ks Zpravodaj čsl.svazu zahrádkářů; 11 ks ABC; 3 ks Ahoj na sobotu; 2 ks Akvárium-terárium; 2 ks Atom; 2 ks Automobil; 2 ks Tvorba; 4 ks Týdeník aktualit; 14 ks Československá televize; 4 ks Učitelské noviny; 5 ks Žena a móda; 1 ks Živa; 2 ks Život strany; 1 ks Sport; 1 ks Eva; 1 ks Línia; 1 ks Móda; 1 ks Stop auto; 1 ks Start; 1 ks Hlas revoluce; 2 ks Hospodářské noviny; 18 ks Chovatel; 2 ks Katolické noviny; 2 ks Kino; 2 ks Komenský; 9 ks Květy; 12 ks Mateřídouška; 1 ks Melodie; 8 ks Mladý svět; 1 ks Náš pes; 3 ks Pramo; 11 ks Veselé kartínky; 17 ks Kolobok; 2 ks Murzilka; 1 ks Model konstruktér; 5 ks Nový tovar; 3 ks Sovětský ekran; 3 ks Pionýr; 3 ks Pionýrská stezka; 15 ks Praktická žena; 5 ks Rozhlas; 16 ks Sedmička pionýrů; 3 ks Sluníčko; 1 ks Motoristická současnost; 3 ks Naše rodina; 2 ks Nové knihy; 5 ks Obrana lidu; 1 ks Pes; 2 ks Požární ochrana; 6 ks Rodina a škola; 9 ks Rybářství; 5 ks Signál; 1 ks Modelář; 21 ks Myslivost; 1 ks Nová mysl; 1 ks Naší přírodou a 7 ks Ohníček.
Celkem tedy bylo předplaceno 10 druhů novin a 83 druhů časopisů.
                Pošta v Černé v Pošumaví je vytížena i v současné době, přestože je zavedeno motorizované doručování pošty z Horní Plané. Na doručovatelkách spočívá velká tíha zejména v počtu nachozených kilometrů při roznášení velkého množství různých letáků.
 
PS. Samozřejmě, že od roku 1945 až po současné období pracovalo na poště mnoho dalších zaměstnanců a brigádníků o kterých zde není zmínka. Všichni zasluhují poděkování za svou odvedenou práci.                        
 František Záhora