Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec Mokrá v dotazníku

10. 3. 2013

 

Obec Mokrá v dotazníku v roce 1950.
/ aneb: Jak hodnotila obec Mokrá sama sebe před 60 léty /
Zdroj: Archiv Český Krumlov
 
                Zemský ústav pro plánování v Praze si vyžádal formou dotazníku podklady pro stanovení středisek a obvodů veřejných služeb. Údaje připravili pověření pracovníci obce Mokrá a na základě těchto údajů zpracovaných v dotazníku, jsem sestavil jakýsi celkový přehled o obci.
Pod údaji je podepsán předseda MNV Milan Cílek, bytem Mokrá čp. 21, povoláním rolník, na sestavování dotazníku se dále podíleli:
Karel Tržil, člen MNV, učitel, bytem Mokrá čp. 19
Pavel Horňáček, předseda KSČ, bytem Mokrá čp. 3/4, rolník
Anna Vondenová, členka MNV, bytem Mokrá čp. 15/16, v domácnosti
Juraj Šuba, rolník, bytem Hubenov čp. 5
Josef Šuba, rolník, bytem Slavkovice čp. 7
                Obec Mokrá leží v katastrálním území Mokrá, jeho výměra je 748 ha a patří k ní osady Hubenov a Slavkovice. Počet domů v obci v roce 1930 byl 24 a nyní 42, počet obyvatel v roce 1930 činil celkem 220 a nyní je to 111 obyvatel.
                Obec patří do obvodu obvodního lékaře v Horní Plané, což je uváděno jako nevyhovující. Účelnější by bylo umístění lékaře v Hořicích, kam se např. dochází i k zubnímu lékaři, který tam, ovšem nepravidelně, zajíždí z Českého Krumlova. K zubnímu technikovi se ovšem dochází do Horní Plané, stejně tak i do lékárny. Ke všem ostatním odborným lékařům se chodí do Českého Krumlova, kde je i nemocnice a lékárna.
Porodní asistentka je v Hořicích na Šumavě, v nutných případech se chodí do Českého Krumlova.
Nejbližší hřbitov je v Hořicích na Šumavě, kde se i z obce Mokrá pohřbívá. Zvěrolékaře voláme z Českého Krumlova, drnomistr( pohodný) je v Hůrce.
                V obci je škola jednotřídní s pěti postupnými ročníky. V r. 1948 ji navštěvovalo 30 žáků, v r. 1949 to bylo 24 a v současné době je to 26 žáků.
Do školy II. stupně se chodí do Horní Plané, do vyšších odborných škol a do Gymnazia do Českého Krumlova. Mateřská škola v obci není, do Lidové zemědělské školy se chodí do Horní Plané.
                Farou patří obec do Černé na Šumavě, lidé však chodí do kostela i do Hořic na Šumavě.
Do biografu se z obce chodí do Hůrky anebo do Hořic na Šumavě, zábavní a kulturní podniky se pořádají rovněž v Hořicích na Šumavě anebo v Černé na Šumavě.
V obci nejsou žádná sportoviště a ani nikdo nikam jinam nedochází.
V obci je pouze hostinec, žádné jiné prodejny ani řemeslníci zde nejsou.
Ustavení Jednotného zemědělského družstva v Mokré/ používán název v Mokré na Šumavě/ bylo schváleno Okresní družstevní radou v Českém Krumlově dne 3. ledna 1950.
Družstvo vzniklo přetvořením ze Zemědělského strojního družstva v Mokré. Do společenstevního rejstříku byl zápis družstva proveden 6. 5. 1950. JZD má 27 členů a prvním předsedou je Pavel Horňáček.
Dále je Zemědělské družstvo v Černé na Šumavě, mléko se vozí do mlékárny v Horní Plané, kam se rovněž chodí do kampeličky.
Trhy se v obci nepořádají, pokud lidé chodí, tak do Českého Krumlova, Hořic a Černé na Šumavě.
Obec patří poštou pod Hořice na Šumavě, kam také lidé skutečně chodí. Stejně tak i na dráhu se chodí do Hořic na Šumavě, což jsou 4 km.
Autobusové spojení v místě není, velmi nutné by bylo především do Českého Krumlova.Telefon je v obci pouze na jednom místě.
                MNV sídlí v obci v budově čp. 13, nemá žádné obecní zaměstnance, obvodní stanice SNB je v Černé na Šumavě.
Hasičský sbor sice v obci je, ale nemá žádné podstatné strojní vybavení.
Z obce nikdo nedochází jinam za zaměstnáním, stejně tak nikdo nedochází do obce.
                Podle názoru většiny obyvatel obce Mokrá by přirozeným střediskem sdružených obcí byla Černá na Šumavě, stejně jako střediskem života naší krajiny by bylo město Český Krumlov. Do Českého Krumlova, který je vzdálen 18 km a kde je většina úřadů a institucí, vede sice silnice, ale žádné autobusové spojení. Právě to by bylo to nejdůležitější v současné době, co by obec Mokrá potřebovala přednostně.