Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstava kronik obce

10. 3. 2013

 

Výstava kronik
Ve dnech 28.října a 31. října byla uspořádána v zasedací síni Obecního úřadu výstava všech zpracovaných kronik a ostatního historického materiálu. První den navštívil výstavu i redaktor Českokrumlovského deníku a hned následující den vyšla tato reportáž:
O založení republiky ani slovo
ZDENĚK ZAJÍČEK , redaktor Českokrumlovského deníku
V kronikách obcí, které se psaly jak v Černé, tak na Bližné nebo dnes už prakticky neexistující Dolní Vltavici, se o roce 1918 píše mnohé. Jaké bylo kdy počasí, kdo se narodil, kdo zemřel a podobně. Ale o tom, že od konce října tyto obce patřily už do nového státu, o tom není na stránkách kronik ani zmínka. „Až teprve v roce 1919 se v nich objevují texty o tom, jak Československá okupační vojska obsadila zdejší území,“ řekl v pátek kronikář Černé v Pošumaví František Záhora, v tu chvíli také autor speciální výstavy, která se konala právě na státní svátek v zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu.
 Pokud někomu připadá slovní obrat okupační vojsko nepatřičný, pak je nutno dodat, že celé pohraničí bývalo vlastně německé. A ani Český Krumlov vlastně tou dobou nebyl Český. Někteří Němci tak vznik samostatného státu jako okupaci vnímali. Přesto se ale poté na čas vztahy s Čechy většinou urovnaly.
„Až teprve v roce 1937 jsem našel v jedné kronice rámeček o tom, že zemřel prezident osvoboditel T. G. Masaryk,“ shrnul František Záhora k tématu.
Jednodenní výstava historických materiálů, kronik, spisů a dobových fotografií ukázala však nejen prvorepublikové časy, ale i dobu poválečnou, dobu prvomájových průvodů a kolektivizace. Například fotografii prvního traktoru, který si pořídilo zdejší zemědělské družstvo.
Výstava původně plánovaná pouze na pátek, byla pak prodloužena i na pondělí, kdy se dostavily děti z naší základní školy.Celkově však byla účast občanů přece jenom slabší než se očekávalo, přestože bylo k vidění mnoho materiálu, zejména dobové fotografie.Poněkud mě mrzí, že kromě starostky obce a pedagožek paní Daňové a paní Rokosové se nedostavil žádný jiný zastupitel obce.