Jdi na obsah Jdi na menu
 


Retrovzpomínky - Svazarm

18. 5. 2015

 

RETROVZPOMÍNKY – SVAZARM V NAŠÍ OBCI
 
Před rokem 1989, v éře socialismu, existovala v každé obci a tudíž i u nás Národní fronta(NF), pod kterou byly sdruženy různé politické, ale i zájmové organizace. Jednou z nich byl i Svazarm, neboli Svaz pro spolupráci s armádou. Po roce 1989 dostal Svazarm nálepku politické organizace, která kolaborovala s režimem, ačkoliv to byl právě Svazarm, který mnohem více vystupoval jako organizace zájmová a dokázal přitáhnout především mnoho dětí, které toužily poznat vymoženosti svazarmovské techniky, ke které jinak neměly žádný přístup.
V Černé byl Svazarm založen v roce 1975 a protože již předtím existoval při škole střelecký kroužek, který vedl Pavel Molák a potápěčský kroužek pod vedením Milana Kubece, byli to právě oni dva, kteří organizaci Svazarmu založili. Podnikat různé akce se tehdy daly jen pod hlavičkou nějaké organizace, v tomto případě to musel být samozřejmě Svazarm. Pavel Molák se stal předsedou, Milan Kubec místopředsedou,  jednatelem a pokladníkem Ing. František Záhora.
Přestože např. střelecký kroužek neměl v obci žádné podmínky k pravidelnému tréninku, to znamená svoji střelnici, zúčastňoval se všech okresních soutěží, kde dosahoval velmi dobrých výsledků.Např. již v roce 1976 obsadil v kategorii juniorů Pavel Ondrovič v okresní střelecké soutěži první místo.Členové potápěčského družstva vedle svých zájmových aktivit, pomáhali při různých akcích, kde bylo potřeba potápěče. Základní organizace Svazarmu se již v roce 1976 umístila ve své kategorii na 1. místě v okrese Český Krumlov.
V řadách svazarmovské organizace bylo v roce 1980 již celkem 85 členů a z nich bylo 35 dětí do 15 let. Vedle střeleckého a potápěčského družstva vzniklo další, modelářské, jehož zakladatelem byl Josef Šincl. Střelecké družstvo dospělých pokračovalo ve výborných výsledcích a ve složení Reiserová, Pártl, Němeček a Pražan vyhrálo okresní střeleckou ligu.V té době již svazarmovci pokračovali ve výstavbě vlastní klubovny na čp. 10, zrekonstruovali si modelářskou dílnu a postavili loď a začali na výstavbě střelnice v prostoru starého lomu.
Rovněž v roce 1981 patří Svazarm mezi nejlepší v okrese, družstvo střelců vyhrálo I. ligu v okrese Český Krumlov a Marie Reiserová se stala nejúspěšnější ženou ve střelbě z malorážky na okrese.
Členy tohoto vítězného družstva tehdy byli: Pavel Molák, Marie Reiserová, Pavel Kučírek, Marie Kučírková, Jan Voldřich, Miroslav Němeček, Bohumila Bártová a Zdeněk Pražan.Úspěšní byli i členové modelářského kroužku, kteří se na okresním přeboru umístili na druhém místě.Velmi úspěšnou bilanci vykazovalo družstvo potápěčů, kde naučili děti plavat a potápět se, zúčastňovali se okresních přeborů a dospělí členové pomáhali při různých vyprošťovacích a úklidových pracech. Činnost všech družstev Svazarmu směřovala k moha akcím i mimo vlastní práci. Byly to ukázky pro školy v přírodě, pro pionýrské tábory, byl to Dětský den, zabezpečení různých oslav v obci, ale i spolupráce s PS útvarem Kyselov a s ostatními organizacemi v obci.
V dalších létech však činnost poněkud polevila, nejprve se rozpadl potápěčský oddíl, který tvořily především děti a vybavení členů pořádnými dýchacími přístroji, obleky a všemi potřebnými pomůckami bylo finančně náročné. Rovněž se nepodařilo vystavět vlastní střelnici, to organizace sama nemohla zvládnout a podpora od místních orgánů nebyla. Střelecký kroužek tak nemohl trénovat doma, jezdil na střelnici do Hořic. Modelářský kroužek zase hodně ztratil v osobě Josefa Šincla, který byl dlouho nemocen a pak zemřel.Vedení převzal Vladimír Vyšohlíd, který měl velkou zásluhu na tom, že do modelařiny zasvětil mnoho dětí a mladých lidí.
V roce 1982 byl předsedou zvolen Ing. František Záhora, který však koncem roku se funkce vzdal. Jednatelem a pokladníkem byl zvolen Jan Voldřich. Předsedou se stal Pavel Kučírek a od roku 1985 Vladimír Vyšohlíd. Vedení střeleckého kroužku se ujal Pavel Kučírek a celkově v té době ve výboru Svazarmu pracovali: Vladimír Vyšohlíd, Hedva Přibylová, Pavel Kučírek, Jan Voldřich, Tkačík a Tokár.
Svazarm byl víceméně sportovně brannou organizací a tak není divu, že hlavním úkolem bylo vždy uspořádat t. zv. Sokolovský  a Dukelský závod branné zdatnosti. Byl to vlastně z dnešního hlediska biathlon / u Sokolovského závodu běh na lyžích a střelba ze vzduchovky/ a u Dukelského letní obdoba / běh a střelba/.
Závody měly vždy start ve starém lomu a všichni závodníci, pořadatelé i přihlížející byli velmi spokojeni. Např. v roce 1985 se jel SZBZ/ Sokolovský/ ve třech kategoriích – do 10 let zvítězil Tomáš Kubec, do 13 let Josef Záškoda a nad 13 let Václav Holub. Po skončení závodu se opékaly vuřty, všichni dostali diplomy, medaile a věcné ceny.
Svazarm pro podchycení zájmu dětí udělal v naší obci velký kus práce. Na úspěších v době největší slávy se podílelo celkem 50 dospělých členů, všem patří poděkování a vzpomínka zejména na ty členy, kteří již nejsou mezi námi – na Josefa Šincla, Milana Kubece, Vladimíra Vyšohlída, Marii Reiserovou-Vyšohlídovou, Miroslava Němečka a na ostatní známé-neznámé, protože přesný seznam nemám k dispozici. Stejně tak je škoda, že není k dispozici více fotografií z práce s dětmi ve Svazarmu.Pro děti to tehdy byla radost pracovat v kroužcích, na nových modelech letadel a lodí, při potápění i ve střelbě. Tolik tedy malá připomínka práce jedné organizace v naší obci.
 
František Záhora