Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čestný občan Černé - kronikář J.R. Hahnel

27. 1. 2010

 

Čestný občan Černé – kronikář Josef R. Hahnel
Motto:      Kronika je jako zrcadlo, v kterém vidíme nejen minulost, ale i naší budoucnost.
                Mohli bychom také říci, že kronika se píše proto, aby si budoucí mohli udělat obrázek o době ve které jsme žili. A protože jsme právě nyní v roli toho budoucího, nahlížíme často do minulosti a sestavujeme si obrázky v duchu oněch dob, které nám zprostředkoval tehdejší kronikář.
                Vraťme se tedy na chvíli do období před devadesáti pěti léty, kdy 1. ledna 1916 nastoupil do obce Schwarzbach / dnes Černá v Pošumaví/ učitel Josef R. Hahnel, budoucí kronikář obce.
Narodil se 13.prosince 1888 na železniční stanici Žabokliky, nedaleko Žatce. Dostal se však s rodiči do naší oblasti ve svých 9 létech, dva roky chodil do obecné školy v Horní Plané, kde pokračoval na měšťanské škole. Když jí v roce 1903 ukončil, nastoupil na učitelský ústav v Budějovicích a od září roku 1907 až do konce školního roku 1914 působil jako učitel ve Svérázu. Pak učiteloval rok na škole v Horní Plané a od ledna 1916 přešel do Černé, která se mu stala domovem v dalších létech.
Funkce ve školství byly tehdy poněkud jiné a tak se setkáváme s tím, že jmenovaný působil nejprve jako učitel, od roku 1925 jako zastupující nadučitel a od roku 1930 definitivní nadučitel.
Být učitelem znamenalo samozřejmě celou řadu dalších funkcí a tak Josef R. Hahnel byl ještě v době válečné a posléze i poválečné, činný jako komisař pro dodávky obilí, brambor a dobytka.
Funkcionářem byl především v obci Černá. Zde založil pěvecký spolek a byl dlouhá léta jeho čestným ředitelem, byl členem obecního zastupitelstva, členem finanční komise, finančním referentem a správcem obecní pokladny.
V obci rovněž vedl obecní knihovnu, byl jednatelem místní školní rady, jednatelem místní skupiny Svazu Němců v Čechách a od roku 1925 byl místopředsedou okresního Svazu Němců v Krumlově. Dále vykonával jednatele Svazu zemědělců a vodního sdružení a od roku 1925 do roku 1931 byl zemským knížecím komisařem Sdružení živnostníků pro Černou a okolí.
                Především však byl pisatelem obecní kroniky, ve které si dnes, téměř po sto letech, můžeme listovat a čerpat zde potřebné poznatky.
Za celou svou činnost, kterou pro obec vykonal byl jmenován Čestným občanem.
Kroniku začal psát v roce 1924, ovšem k 1. září 1931 byl přeřazen do školy v Malé Černoci na okrese Podbořany a kroniku obce Černá musel ukončit. Obecní kroniku předal do opatrování panu obecnímu představenému Johannovi Osenovi „o žních roku 1933“, během svého prázdninového pobytu v Dolní Vltavici.
Na závěr Josef R. Hahnel píše:
„Současnému obecnímu úřadu naléhavě doporučuji, aby tuto knihu měl stále pečlivě uloženou a zvláště pak v pozdější době, kdyby toto písmo mělo vyblednout, aby se včas postaral o opis.Jenom těžko by mohla taková kniha znovu vzniknout.
Dobrou budoucnost knize a obci“ !
                Jako současný kronikář obce ho mohu ujistit, že se snažíme jeho doporučení dodržovat.
 27.1.2010