Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osvětová beseda v Černé v Pošumaví

25. 11. 2010

 

 Osvětová beseda v Černé v Pošumaví
 
V listopadu 1955, tedy před 55 léty byla, tak jako prakticky ve všech obcích, založena i v Černé v Pošumaví, Osvětová beseda. Byla to organizace, použiji-li vyjádření z portálu Wikipedie, jejímž posláním bylo zajišťovat společenský a kulturní život, udržovat v místě spolkový život a vyvíjením osvětové politicko-výchovné činnosti pečovat o vzdělání a politické uvědomění obyvatel.
                V Černé zahájila Osvětová beseda / OB/ svou činnost kontrolou obecní knihovny, jejímž výsledkem bylo, jak konstatoval předseda MNV, že se ztratilo celkem 140 knih.
Základem celé činnosti, jako tehdy prakticky u všeho, byl plán, který se zabýval především otázkou filmových představení. Ještě před založením OB dojíždělo do obce každých 14 dní Putovní kino, které promítalo odpoledne film pro mládež a večer pro dospělé diváky. Kdy přesně Putovní kino začalo dojíždět nelze z materiálů vyhledat, každopádně již v roce 1955 jezdilo nepravidelně a na jaře v roce 1956, když byl sestaven plán činnosti OB, přestalo úplně.
Máme však k dispozici názvy filmů, které se promítaly, vždy to byly dva krátké a dva celovečerní. Tak např. z krátkých filmů to byly tituly: Mladí budují mír; Buduj vlast-posílíš mír; Výkrm vepřů; Zvyšujeme výnosy našich luk; Bitva míru; Každým rokem telátko a další.
Z celovečerních filmů lze jmenovat Pevnost na Amuru; Trosečník z otrokářské lodi; Vesnická učitelka; Dnes večer všechno skončí; Anna na krku; Katakomby; Dovolená s Andělem ale i Císařův pekař a Pekařův císař.
                Jelikož, jak již bylo řečeno, přestalo Putovní kino zajíždět, půjčoval si předseda OB Karel Havlíček, projekční přístroj od Státního statku / ČSSS/, což prý provázela neochota, nechuť a nedorozumění. Proto požádal MNV odbor kultury ONV v Českém Krumlově o možnost zakoupení vlastního přístroje a než se vše vyřešilo, zapůjčila obci přístroj Krajská správa Československého státního filmu.
                A tak se opět začalo promítat. Vedle toho se vždy jedenkrát v týdnu uskutečnila desetiminutovka k současným událostem, pak byla pro místní mládežníky, zaměstnance statku, uspořádána závodní škola práce, spojená s promítáním odborného filmu a přednáškou s diapozitivy.
                Rovněž v Dolní Vltavici vyvíjela svou činnost OB. Vzhledem k tomu, že se tehdy intenzivně pracovalo na výstavbě Lipenské přehrady, podala OB Krajské rozdělovně Československého státního filmu žádost, aby pro obec byly vybírány filmy s přednostním právem a prémiové. Bylo to odůvodněno tím, že nejbližší biograf je dost vzdálen, že v obci je plno mládežníků a brigádníků, kteří pracují na dokončení velkého socialistického díla.
Při OB se tehdy zřizovaly i – kulturní jizby - V  Dolní Vltavici byla tak zřízena iniciativou Vodních staveb Lipno, stavební správa Dolní Vltavice, které provedly vlastním nákladem práce zednické, tesařské a malířské, zbývalo jen kulturní jizbu vybavit potřebným nábytkem a zařízením.
Stejně tak byla zřízena i – místnost oddechu – jakási klubovna pro zaměstnance Vodních staveb, mládežníky ČSSS, stálé zemědělské dělníky i pohraničníky. Důvodem prý bylo i částečné omezení nezdravého jevu v obci, nemírného pití alkoholu.
Knihovnou jsem prakticky začal, knihovnou budu článek končit. Na připojeném obrázku je pojízdná knihovna, t. zv. bibliobus, který Ministerstvo informací a osvěty přidělilo do správy KNV v Českých Budějovicích a který dorazil v květnu 1951 do Černé na Šumavě.
25.11.2010,