Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politici obohacují český jazyk

 

Politici obohacují český jazyk
 „A ještě musím pochválit tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit.“ To je přesný citát z části díla spisovatele Karla Čapka, který byl velkým milovníkem českého jazyka a české řeči.
Český jazyk patří mezi vyspělé evropské jazyky s dlouholetou tradicí a bohatou literární kulturou. Základem každého jazyka je slovní zásoba, což je souhrn všech slov daného jazyka. Kolik slov má čeština, není možno přesně určit, neboť je to jazyk živý a neustále se vyvíjí, nicméně se uvádí, že se používá přibližně kolem 250 tisíc slov. Sami ovšem většinou využíváme velmi malé procento celé slovní zásoby, dospělý člověk aktivně ovládá asi pět tisíc slov a pasivně rozumí přibližně pětinásobku.
Každopádně se naše slovní zásoba neustále obohacuje, ať již tvorbou nových slov, odvozováním, zkracováním či skládáním slov dosavadních, v posledních desetiletích přejímáním slov, zejména z angličtiny. Všechna slova, která se objevují jako nová, nazýváme neologismy. Ty se objevovaly již za dob Josefa Jungmanna, dnes jsou dávno zapomenuty a objevují se stále nové a nové.
Podle jazykovědců žijeme v době neologismů, rychlý rozvoj techniky a technologií přináší nová slova skutečně během velmi krátké doby.Vezměme například slovo „hustý“, ve významu skvělý, které úplně ovládlo vyjadřování dnešní mládeže, ještě před časem ten samý význam mělo slovo „boží“ a ještě předtím bylo všechno skvělé „super“.
Podívejme se nyní poněkud odlehčeným pohledem na neologismy vzniklé politickou situací a chováním politiků v naší vlasti. Krátce po roce 1989, v souvislosti s privatizací a restitucemi, začínají vznikat i nové přírůstky do české slovní zásoby.
Snad nejfrekventovanějším slovem je tunelování, termín běžně užívaný pro finanční podvod, při kterém vedení firmy odčerpá finanční prostředky do jiných firem, které většinou rovněž vlastní. Uvádí se, že tento termín byl pravděpodobně použit nejprve v Česku, i když již existoval dříve, ale teprve u nás dosáhl nebývalých rozměrů.
Původ dalších nově vzniklých slov si čtenáři, v politice alespoň trochu znalí, odvodí jistě sami. Slovo „dalíkovina“ znamená beztrestnost zajištěnou kontakty na vysokých místech, „čunkovina“ je schopnost mlžit a zametat fakta tak dlouho, až člověku všechno projde. Být ve významné pozici a přihrávat si do vlastní firmy kšefty, tomu se říká „řebíčkovat“. V živé paměti máme nové slovní spojení odcházejícího ministra průmyslu, a to „odklonit finance“, čili přesunout a utajit peníze, a to nejen před manželkou.
Daleko nejvíce výraziva však vzniká až v úplně poslední době, neboť při sledování naší politické scény vidíme, že její představitelé jsou pro tvorbu nových slov jako stvoření. A tak na základě jejich vládnoucí činnosti se můžeme postupně setkat s novým slovesným spojením, které pomalu přechází do lidového rčení. Tak například „Jseš nahranej jak Kočí“ odkazuje na vzájemné nahrávání v nejmenší vládní straně, každý, kdo bude nezištně vypomáhat svým spolupracovníkům penězi v obálce bude „bártovat“, objevuje se i nové slovo „zjohnizovat“, což značí symbol ztráty své dobré pověsti kvůli touze po moci.
Velké krádeže majetku, související s již zmíněným tunelováním, lidé odsuzují, ale přivlastňování si drobných předmětů, čili „klausování“, zatím budí jen malý úsměv.
Objevuje se i rčení „dát si schwarzenberka“, čili šlofíka po obědě, anebo můžete slyšet větu „vlepím ti jednoho kalouska“, která vznikla po facce, kterou dal náš ministr jednomu spílajícímu mladíkovi.
Toto je samozřejmě jen malý výčet toho, jak se český jazyk obohacuje o nová slova, nová spojení, nová rčení. Bylo by toho jistě daleko více za celou éru vládnutí po listopadu 1989, a to napříč všemi stranami. Snad se zase někdy setkáme s tím, že tato slova nebudeme používat, že zaniknou, stejně tak jako všechna, svého času jako neologismy nazývaná.
To ovšem znamená, že zaniknou, případně se podstatně zmenší všechny negativní vlastnosti pro dnešní politiky příznačné, že budou vládnout skutečně v souladu s přáním lidu a uskutečňovat to, co ve svých volebních sloganech hlásí.
Českokrumlovský deník: Pondělí, 2. Duben 2012, Strana 8