Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osud turistické ubytovny v Černé v Pošumaví

 

Osud turistické ubytovny v Černé v Pošumaví
Začátkem padesátých let minulého století začaly práce na výstavbě budoucí vodní nádrže Lipenské přehrady. Postupně se demolovaly a odstraňovaly jednotlivé domy a jiné objekty, stromy, hájky, remízky až po zánik celých osad, velkého množství lesů, rašelinišť, luk a pastvin.
Než však práce byly zahájeny, začali pracovníci dodavatelských podniků stavět dřevěné domky a ubytovny pro dělníky jak stálé, tak brigádníky. Bylo nutno postavit i řadu skladů, garáží, dílen a dalších potřebných objektů. To vše začalo především na Lipně, kde tyto stavby znamenaly základ budoucího sídliště.
Tak jak práce pokračovaly, přesouvala se potřeba výstavby těchto objektů, ale i navazujících příjezdových silnic a různých cest od Lipna západním směrem na Frymburk, Černou (tehdy na Šumavě), Horní Planou, podél celé budoucí vodní nádrže.
Například právě v Černé bylo nutno vybudovat silniční násep ve směru na Hůrku, který překlene zátoku do ústí potoka Olšiny, která vznikne napuštěním vodního díla, dnes nazývaná Malé Lipno.
Pozemní stavby si i zde vybudovaly potřebné zázemí, ovšem stavba, která je předmětem našeho zájmu ubytovna pro brigádníky v Černé byla postavena až po napuštění vod Lipenské přehrady.
V místě, kde tato dřevěná ubytovna stála a sloužila zejména rekreačním účelům, byl v té době místní hřbitov. Ještě 21. září 1959 zde byla jako poslední pohřbena občanka Anna Císařová a přibližně padesát hrobů se nadále udržovalo.
Pak ovšem došlo k rychlé likvidaci a přenesení ostatků na nový hřbitov ve směru na Bližnou. Lipenská přehrada je naplněna a obec Černá v Pošumaví rokem 1961 zahajuje rekreaci na březích jezera.
V období let 1961 až 1965 probíhá rozsáhlá výstavba vícebytových domů, především po demolicích bývalých budov. Jedná se o bytovky č. p. 17, 19, 4, 9 a 25 a 27 ve středu obce. Hlavním dodavatelem stavby byly Pozemní stavby, které v počátku rozsáhlé výstavby budují v prostorách bývalého hřbitova ubytovnu a zázemí pro své dělníky.
V roce 1967 pak obec Černá přebírá budovu do svého vlastnictví a je zde zřízena turistická ubytovna. O rok později pak obec přebírá od Komunálních služeb Kaplice provozovnu kadeřnictví a holičství, která zde fungovala a sama obec otevírá novou provozovnu krejčovství. V ubytovacím prostoru je dosavadní kapacita 16 lůžek rozšířena na 28. V roce 1971 byl k ubytovně přistavěn sklad a sociální zařízení, lůžková kapacita se rozšířila na 34 lůžek v devíti pokojích.
Ubytovna pak až do svého zániku sloužila především k rekreačním ubytovacím účelům, kde se během sezony vystřídalo v průměru 400 až 500 rekreantů. V letech 1974 až 1978 se adaptuje budova MNV, a tak se sídlo přesouvá právě do turistické ubytovny. Počítalo se rovněž i s využitím pro zdravotní středisko, ale k tomu nakonec nedošlo. Nadále zde však funguje provozovna kadeřnictví. V roce 1980 došlo k dohodě se Státním statkem, který pak využíval pro své účely polovinu budovy.
V roce 1987 byla ubytovna rozšířena o další pokoje, byla vybavena společná kuchyňka a společenská místnost. V roce 1988 bylo v ubytovně ubytováno celkem 950 osob a v roce 1989 došlo k rozsáhlé rekonstrukci v hodnotě více než 1,5 milionu Kčs.
Od samého počátku fungování ubytovny až do období změn na Obecním úřadě z důvodů privatizace byla vedoucí paní Eva Šmahelová. Jelikož vedle ubytovny byla provedena obsáhlá rekonstrukce místního fotbalového hřiště, byla ubytovna pronajata tělovýchově pro zajištění potřebného zázemí především fotbalistům, účastníkům okresní soutěže. Ti pro vylepšení své situace pronajímali i zbývající část k ubytování.
To vše bez podstatných změn až do letošního roku, kdy během měsíce října došlo k její postupné demolici. Jednak stav ubytovny se postupně stále zhoršoval a jednak byly pro fotbalisty, nyní již účastníky okresního přeboru, vystavěny nové, mnohem důstojnější šatny na opačné straně hřiště.
Osud turistické ubytovny je tak po více než 50 letech zpečetěn. Není však dosud jasné, co na tomto místě bude v dalším období. Prostranství, zatím s betonovým podkladem, by mohlo být upraveno, prodlouženo a spojeno s dosavadním parčíkem, kde je pietní místo bývalého hřbitova. Jak to zde bude skutečně vypadat, to rozhodnou zastupitelé obce.
Českokrumlovský deník:   23. Říjen 2013
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář