Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tipy pro turisty

 TIPY PRO TURISTY:Toulky krajinou osmistovek a přírodních památek

Obec Černá v Pošumaví, ležící ve středu celé lipenské oblasti, poskytuje zázemí pro mnoho aktivit potřebných k zapomenutí denních starostí a načerpání nové energie a nových sil. Bylo by jistě nošením dříví do lesa popisovat všechny možnosti a výhody. Zapomeňme tedy na chvíli na ta hlavní turistická střediska a vypravme se poněkud opačným směrem, řekněme severovýchodním.
Začalo jaro, a tak je ideální čas na toulky přírodou a poznávání neznámých míst. Silnice II/163 z Frymburka přes Černou v Pošumaví a dále ve směru na Mokrou je hranicí Chráněné krajinné oblasti Šumava (CHKOŠ). Všechen katastr, nacházející se vpravo od této silnice, již pod oblast CHKOŠ nespadá. To ovšem neznamená, že zde nenajdeme překrásnou přírodu a řadu různých památek, možná, že právě naopak. Je to oblast bývalých osad, které po roce 1950 zmizely z povrchu zemského, téměř všechny ležící na kótě vyšší než 800 metrů nad mořem.
Je to oblast celé řady přírodních památek, územím prochází tři cykloturistické trasy a nově vybudovaná naučné stezky. Všechny zde ležící bývalé osady, kterých bylo mimochodem deset, jsou přibližně o 250 let mladší, čili nebyly součástí takzvaného Mokerského újezdu, který jeho majitel Hirzo z Klinkerbergu, daroval v roce 1268 klášteru ve Zlaté Koruně, čímž se datuje počátek a vznik obce Černá v Pošumaví. 732580881e9a0d37126b1d9f665d3f57_foto.jpg
Podle jednoduché mapky, kterou jsem připravil, můžeme své toulky začít v původní osadě Plánička z roku 1530, která je dnes typickou chatařskou rekreační osadou. Pár stovek metrů dále ve směru na Frymburk leží část osady, kterou nazýváme Plánička hájenka, kde je ještě několik stálých obyvatel. Ještě kousek dále po silnici narazíme na penzion a restauraci Plánička, poslední dům, který zbyl z bývalé osady Nová Lhota.
Vracíme se do Pláničky a pokračujeme ve směru na Muckov, kde přibližně v polovině odbočíme na křižovatce vpravo a po silničce, která je součástí cyklotrasy číslo 33, přijedeme k přírodní rezervaci Pláničský rybník, chráněné pro množství ohrožené fauny a flóry, zejména koloniím leknínu bělostného a stulíku malého. Po cyklotrase je možno pokračovat dále až do osady Milná anebo nad rybníkem, zhruba v polovině odbočit na lesní cestu a dále ve směru na obec Světlík. Pod rezervací se nachází přírodní památka Kotlina pod Pláničským rybníkem a poněkud níže pak přírodní památka Olšina v Novolhotském lese.
Kdo se pak vrátí zpět, pokračuje silnicí směrem na osadu Muckov, vpravo leží část bývalé
osady Jámy a vlevo před Muckovem lze navštívit přírodní památku Muckovské vápencové lomy, pozůstatek těžby vápence v této oblasti. Kousek vlevo pak leží přírodní památka Slavkovické louky. Muckov, který je dnes osadou obce Černá v Pošumaví, projedeme rovně k blízkým Bednářům, původně osada Emry, která bývala mnohem významnější než samotný Muckov. Z Bednářů se můžeme zajet podívat do bývalé osady Rybáře, nazývané též Vyžbohy, anebo pokračovat dále ve směru na Světlík, kde narazíme na zbytky původní osady Kramolín.
Některé prameny uvádí, že v listináři českokrumlovského řádu klarisek je v roce 1521 uváděn jako „Malý Kramolín“ a že existuje možnost, že osadu založila část obyvatel Kramolína u Lipna nad Vltavou.
Vrátíme se zpět do Muckova a vydáme se cestou ve směru na Hořice na Šumavě. Hned v úvodu projedeme vlastně statkem rakouského farmáře, který své hospodářství rozložil po obou stranách silničky. Posléze dojedeme do osady Hostinná Lhota, která leží na kótě 866 metrů nad mořem a kde najdeme ještě několik stavení, dnes obydlených pouze rekreanty. Před osadou u silnice stojí chráněná památná lípa malolistá, vyhlášena v roce 2002.
Z Muckova je možno se podívat i do bývalé osady Hubenov a pokračovat dále do Mokré.
To je pouze velice stručný průvodce. Kdo by rád znal podrobnosti, může se je dozvědět z postavených informačních tabulí na Naučných stezkách, jejichž tři trasy obec vybudovala.
Musím ještě upozornit na to, že absolvovat popsané trasy lze pouze na kole, či pěšky, autem se lze dostat nanejvýš do Muckova. Nehledě na to, že z auta člověk moc přírodu obdivovat nemůže. Současné období je k těmto výletů jako stvořené a po jejich absolvování se rádi osvěžíte v některém z místních podniků.
1.duben 2015