Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lokalita Vápenný vrch Bližná

 

Připravena je čtvrtá trasa naučné stezky: lokalita Vápenný vrch u Černé v Pošumaví

Zhruba před měsícem jsem napsal článeček o tom, že v Černé v Pošumaví připravujeme již čtvrtou trasu Naučné stezky.Jednou ze sedmi zastávek je Vápenný vrch, který se v posledních létech stal významnou lokalitou v jižních Čechách.Jednak proto, že se jedná o dosud činný lom, ve kterém se těží krystalický vápenec a nachází se zde velké množství amfibolů, pararul, grafitických rul, pegmatitů a dalších, pro geology i soukromé mineralogy, nedocenitelné bohatství. S odborníky řečeno, jedná se o krystalické vápence českokrumlovského pruhu pestré skupiny moldanubika. Jako moldanubikum je označován rozsáhlý komplex většinou silně přeměněných a hlubinných hornin budující převážně jižní a jihozápadní část Českého masivu a představující jeho staré prekambrické jádro. Stáří hornin se odhaduje v rozmezí 340 – 330 milionů let. Při návštěvě Botanické zahrady přírodovědecké fakulty v Praze Na Slupi jsem se sám přesvědčil, že horniny z lokality Vápenný vrch jsou opravdu ceněny, jelikož část má v zahradě vyčleněn svůj  odpovídající prostor.

Významnou lokalitou je však Vápenný vrch i z hlediska speleologů. Při dobývání v lomu zde totiž byla v roce 2000 odkryta významná a po mnoha stránkách zajímavá jeskyně. Odborníci ve spolupráci s Chýnovskou jeskyní postupně prozkoumávali celý dobývací prostor a snažili se zachránit cenné lokality.Zpočátku totiž docházelo k ohrožení těžbou v lomu, podařilo se však kolem zajistit ochranné pásmo a těžbu tomu přizpůsobit. V současnosti je tato jeskyně, z registrovaných 15 krasových jeskyní v CHKO Šumava a navazujícím Národním parku,nejdelší, i když dosud neprozkoumaná. Její chodby, převážně puklinové, dosahují celkové délky více než 130 m. Odborníci se navíc domnívají, že je součástí většího systému, ke kterému patří i tři rozsáhlé krasové dutiny, které byly objeveny v roce 1983 v hloubce asi 65 m, tj. na úrovni třetího patra bývalého grafitového dolu Václav na Bližné. Tyto jeskyně zde dosahují délky až 80 m.

Lokalita, uváděná převážně Vápenný vrch Bližná, není ze zřejmých důvodů pro běžné turisty a návštěvníky přístupná, informace na naučném panelu však každému ozřejmí o jak významnou oblast se jedná.

František Záhora,Českokrumlovský deník, 5.4.2016