Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavba Lipenské přehrady a obec Černá v Pošumaví

 

Výstavba Lipenské přehrady a obec Černá v Pošumaví.
 
Významně zasáhla do života obce výstavba Lipenské přehrady.Bylo nutno přerušit těžbu tuhy a vybudovat nové těžební pole, zaniklo velké rašeliniště v prostoru podél Vltavy, bylo nutno vykácet a vytěžit mnoho hektarů lesa.Byly zrušeny dva hřbitovy, zanikla obec Dolní Vltavice, Kyselov, částečně byla demolována i obec Černá.
Další demolice probíhaly v katastru obce v letech 1955 – 57 v souvislosti s blízkostí státní hranice, čímž zanikla řada osad a samot.
            V r.1949 byla zahájena výstavba Lipenské přehrady,čímž prakticky zanikla Dolní Vltavice.Největší demolice objektů probíhaly v letech 1955 – 1957,kdy celé vesnice a osady musely ustoupit přehradě.
Cenné části kostela v Dolní Vltavici byly převezeny do muzea v Českém Krumlově,vše ostatní pohřbila voda.
Dnes je Dolní Vltavice částí obce Černá v Pošumaví a je čistě rekreační oblastí.
Jedním z významných míst regionu byla stará obec Dolní Vltavice (Untermoldau) s právem cla. Tamní kostel svatého Linharta je poprvé připomínán roku 1355. V souvislosti s vybudováním lipenské přehrady byla obec z větší části srovnána se zemí a zatopena, zbytek zůstal stát na břehu přehradního jezera. Bohatství jejího kostela připomíná v Alšově jihočeské galerii relikviář v podobě bysty světce, plastiky plné niterné krásy a vnější dokonalosti provedení, vyznačující se jemností rysů tváře, bezpochyby jedno z mistrovských děl jihočeské gotiky. Nejkrásnější ženské hlavy z Parléřovy doby jsou jakýmsi předznamenáním této bysty z konce 14. století. Galerie uchovává i plastiku světce vzniklou kolem roku 1500 a pocházející ze zaniklé obce Bližná (Eggetschlag), která náležela také k dolnovltavické farnosti.

od roku 1949 do roku 1959 – hlavní změny týkající se Černé v Pošumaví:
-                     přeložení silnice
-                     přeložení železničních tratí
-                     zatopení vesnic a osad – hlavně městys  Dolní Vltavice, Nová Lhota, Kyselov, Jestřábí, Radslav, částečně Černá
-                     ukončení těžby tuhy v mokerské oblasti
-                     zánik velkých rašelinišť
-                     konec lesů v prostoru naplnění, kácení a vytěžení mnoha ha
-                     zrušeny dva hřbitovy v Černé a Dolní Vltavici
-                     mnoho demolic v obvodu obce
 
 
Železnice.
K 20. dubnu 1958, kvůli výstavbě lipenské přehradní nádrže a následnému zatopení území, byla trať v úseku Černá v Pošumaví – Horní Planá přeložena na levý břeh Vltavy. Pod vodou zmizely nejen grafitové drážky u Černé, zastávka Stögenwald, ale i říční meandr „Srdce Vltavy“ u Horní Plané. Trať se v tomto úseku zkrátila ze 14 na 12,5 km.
 
V některém obzvlášť suchém roce je možno u přehradní nádrže Lipno zhlédnout zbytky bývalých grafitových drážek, existujících do doby zatopení vodami jezera v okolí Černé v Pošumaví.
U silnice v Černé, v zátoce zvané Malé Lipno, bývají vidět základy budov bývalého závodu na zpracování grafitu, zbytky nakládací rampy, větvící se těleso drážky, která nakonec končila ve vodě. Na vyschlém dně je vidět spoustu zajímavých věcí, mj. hřeby, řetězy, podkladnice, zohýbané kolejnice, jakož i kolečko od důlního vozíku.